Memanfaatkan kuasa doa untuk gereja dan bangsa.

• DOA 24 JAM DAN SYAFAAT

 

Aku telah menetapkan penjaga di atas tembokmu, hai Yerusalem; Mereka tidak akan pernah berdiam diri siang atau malam. Hai kamu yang menyebut-nyebut YAHWEH, janganlah berdiam diri, dan jangan biarkan Dia berhenti sampai Dia menetapkan, dan sampai Dia membuat Yerusalem menjadi pujian di bumi.

(Yes 62:6,7)

 

Maka Aku mencari seorang di antara mereka yang hendak membuat tembok dan berdiri di celah di hadapan-Ku demi negeri itu, supaya Aku tidak memusnahkannya; tetapi saya tidak menemui sesiapa.

(Yehezkiel 22:30)

 

• PENGISYTIHARAN KITAB SUCI 24 JAM

 

Sampai Aku datang, bertekunlah untuk membaca Kitab Suci di depan umum, untuk menasihati, untuk mengajar.

(1 Timotius 4:13, ESV)

 

Kitab Taurat ini tidak boleh luput dari mulutmu, tetapi hendaklah kamu merenungkannya siang dan malam, supaya kamu berhati-hati melakukan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kerana dengan itu kamu akan membuat jalanmu makmur, dan kemudian kamu akan beroleh kejayaan yang baik.

(Yosua 1:8)

• LATIHAN BERGERAK DALAM HADIRAT ELOHIM, SYAFAAT, PUASA DAN DOA, PUJIAN DAN SEMBAH, BERPERANG ROHANI, PENYEMBUHAN DAN PELEPASAN

 

Selama bertahun-tahun, Pusat Doa Glory Place Malaysia telah memulakan Rantaian Doa Kebangsaan 24 jam untuk syafaat untuk isu nasional dan antarabangsa, mengadakan Seminar Kebangsaan Doa & Para Syafaat Syafaat (sentiasa didahului dengan puasa panjang), Sekolah Doa, banyak acara doa dan puasa (puasa Ester bulanan dan tetap serta puasa Daniel dan puasa 40 hari), sesi Pembacaan Kitab Suci tanpa henti, Sekolah Pemuridan sempena Pusat Kebangkitan Semarak dan Sekolah Pelayanan Yeshua Menyembuhkan sempena Jesus Heals Ministries antarabangsa.

Pertemuan Doa Korporat

Setiap Hari (kecuali Jumaat & Sabtu), 8pm-12am

 

Pertemuan Doa Malam Suntuk

Setiap Jumaat, 11pm-5am

 

Pertemuan Ibadah Glory Place

Setiap Sabtu, 2pm-6pm

 

Servis Mujizat Yeshua Menyembuhkan

Setiap Sabtu, 8pm-11pm


Pertemuan Ibadah Bahasa Inggeris Pertama

Setiap Sabtu, 11.30pm-2am


Pertemuan Ibadah Hari Ahad

Setiap Ahad, 10am-4pm

Dengan​ kedatangan​ Tuhan​ Yeshua​ tidak​ lama lagi, Elohim sedang mengoncangkan perkara-perkara​ yang dapat​ digoncangkan.​ Semoga ​umatNya dimantapkan​ sebagai​ anak-anak​ Elohim​ untuk memusnahkan​ pekerjaan-pekerjaan​ kegelapan​ dan memajukan​ KerajaanNya. Semoga​ KerajaanNya dimantapkan​ ke dalam​ umatNya​ melalui​ doa,​ doa syafaat​ dan ​menghabiskan​ banyak ​masa ​denganNya.

Sila Berdoa Bersama Kami:

 

Supaya hanya kehendak sempurna Elohim dilaksanakan dalam pelayanan ini; untuk penerusan hikmatNya (Kel 35:30-35)

 

Supaya Elohim akan menggerakkan hati mereka yang Dia telah sediakan untuk beriltizamkan diri mereka kepada doa dan doa syafaat, puji dan sembah sepenuh masa (Lukas 2:37; 1 Taw 16:37-42)

 

Untuk mereka yang akan menawarkan pelayanan kepada Tuhan (Kel 36:2-4)

 

Untuk Elohim melepaskan bekalanNya yang berkelimpahan supaya pekerjaanNya dapat dibangunkan untuk kemuliaanNya (Kel 36:5-7)

Ayat-ayat firman dipetik daripada Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia LAI.

Sila Sertai Servis Kami:

Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu.  Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." (Yeh ​47:1,9,12)

 

“Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Elohim dan takhta Anak Domba itu.

 

Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.” (Why​ 22:1,2)

Persiapan

Dalam​ tempoh​ beberapa​ tahun​ itu,​ Pastor​ Sarah Jean menyahut​ panggilan​ Elohim​ untuk​ ke​ kolej​ Alkitab, kembali​ dari​ situ​ untuk​ melayani​ sebagai​ seorang pastor​ di​ Full​ Gospel​ Assembly,​ Kuala​ Lumpur​ dan kemudiannya ditukarkan untuk sementara ke Persaudaraan​ Kristian​ Evangelikal​ Nasional​ Malaysia (NECF)​sebagai ​Setiausaha ​Doanya.​

 

Semasa bersama-sama dengan NECF, dia menyaksikan​ penggenapan​ sebahagian​ daripada nubuatan​ doa​ David​ Cho​ Yonggi​ ke​ atas​ hidupnya: dia bertambah ​fokus dalam pelayanan doa, membangunkan​ pendoa-pendoa syafaat​ dan pejuang-pejuang​ doa​ serta​ menggerakkan​ gereja-gereja​ untuk​ doa,​ di​ peringkat​ nasional​ mahupun antarabangsa.

 

Rumah Doa

Pada​ September​ 1994,​ Pastor​ Sarah Jean​ ditawarkan penggunaan​ sebuah​ rumah​ di​ Kuala​ Lumpur.​ Pada awalnya,​ dia​ agak​ keberatan​ untuk​ berpindah​ dari kebiasaan​ apartmennya,​ walau​ bagaimanapun​ dia mentaati​ tuntunan​ Elohim​ apabila​ tiga​ kali​ firman Elohim​ datang​ dengan​ jelas:​ “Sebab​ rumah-Ku​ akan disebut ​rumah ​doa​ bagi​ segala ​bangsa” ​(Yes​ 56:7b).​

 

Pada bulan itu juga, dengan aturan ilahi Elohim,​ Cindy​ Jacobs​ dan​ John​ Dawson​ berada​ di Malaysia​ untuk​ Seminar​ Pendoa-Pendoa​ Syafaat Kebangsaan​ dan​ kedua-duanya​ melawat​ rumah​ itu. Cindy​ Jacobs​ mengesahkan​ bahawa​ rumah​ itu​ akan menjadi​ sebuah​ rumah​ doa​ bagi​ segala​ bangsa;​ dan John​ Dawson ​bernubuat​ bahawa​ banyak​ bangsa​ akan datang​ dan​ mencari​ kerehatan,​ perlindungan​ dan penyegaran​ dalam ​hadiratNya​ dan​ mencari​ Elohim.​

 

Maka​ Rumah​ Doa​ Malaysia pun​ ditubuhkan, bayangan​ kepada​ apa​ yang​ Elohim​ akan​ lakukan​ di Pusat​ Doa​ pada​ masa​ hadapan . ​ Tidak​ terhitung banyaknya​ orang​ yang​ diselamatkan,​ disembuhkan dan ​ dilepaskan ​secara​ mukjizat apabila​ Elohim menyatakan hadiratNya yang mengagumkan ditengah-tengah puji dan sembah​ yang cukup berkuasa.​

 

Pada tahun 1995,​ Elohim dengan tiba-tiba mengatakan​ bahawa​ sudah​ sampai​ masanya​ untuk mendapatkan​ tanah​ itu.​ Dia​ mencabar​ Pastor​ Sarah Jean untuk​ memberi​ RM​ 1,000​ sebagai​ benih​ iman,​ dan Dia secara​ berkuasa akan menyediakan wang selebihnya. ​Bermulalah​ pencarian ​untuk ​tanah ​itu.

Peruntukan

Apabila​ Tanah​ Doa​ itu​ ditemui​ di​ Mantin, Negeri​ Sembilan,​ tanah​ itu​ serupa​ seperti​ yang Elohim​ kata​ akan​ berlaku​ seperti​ dinyatakan​ di dalam ​Ulangan​ 8 ​dan ​11,​ dan​ Yehezkiel ​47:​ sebidang tanah​ berbukit-bukau​ dan​ lembah,​ dengan​ sebuah air​ terjun​ menyalurkan​ air​ ke​ dalam​ sebatang​ anak sungai​ yang​ berkelok-kelok​ menjadi​ kolam​ yang kecil​ dan​ besar​ yang​ penuh​ dengan​ ikan​ sebelum mengalir​ keluar​ daripada​ tanah​ itu.​ Lereng-lereng bukit​ di​ antara ​kedua​ belah ​anak ​sungai​ itu​ diberkati dengan​ lebih​ 200​ batang​ pokok​ durian​ dan​ banyak pokok ​buah-buahan ​yang ​lain.​

 

Benar​ seperti​ yang​ dijanjikanNya,​ sebagaimana Dia​ telah​ menyediakan​ wang​ benih​ iman​ RM​ 1,000, Elohim menyediakan RM 100,000 sebagai wang cagaran pada waktu itu juga sempena dengan lawatan ​pertama ​ke ​tanah ​itu,​ dan​ baki ​sebanyak ​RM 800,000​ dalam satu cek ​hanya beberapa  hari sebelum perjanjian jual dan beli yang perlu ditandatangani ​itu.

 

Tujuan

Pusat​ Doa​ Glory Place ​Malaysia​ berkhidmat ​sebagai​ sebuah ​tempat:

 

• PERTEMUAN ANTARA TUHAN DAN MANUSIA (Keluaran 25:22)

 

- Di mana orang Kristian, terutamanya pastor dan pekerja sepenuh masa, disegarkan, dipulihkan, dan dicas semula

(Yehezkiel 47, 1,9,12)

 

- Di mana individu dan kumpulan berkumpul untuk bersungguh-sungguh memohon syafaat bagi negara dan negara kita, bersiap sedia dan menyambut kedatangan Raja Segala Bangsa

(Wahyu 5:8; 8:3-5; Mzm 133; Yer 10:7)

 

- Di mana orang miskin, patah hati, terikat, buta dan tertindas disembuhkan dan dibebaskan

(Lukas 4:18)

 

Jemputan Yang Diiringi Dengan Doa

Adalah​ menjadi​ hasrat​ kami​ di​ Pusat​ Doa ​Glory Place ​Malaysia ​menjadi ​berkat​ kepada​ Tubuh​ Mesias dan​ kepada​ bangsa-bangsa.​ Sudah​ sekian​ tahun, kami telah mengalu-alukan kedatangan orang Kristian daripada​ bahasa​ dan​ kumpulan​ etnik​ yang berlainan,​ dari​ Malaysia​ dan​ dari​ seluruh​ dunia. Kami​ benar-benar​ menghargai​ penglibatan​ anda supaya bersama-sama, kita​ dapat​ berdoa ​dan menggapai ​bangsa-bangsa​ untuk​ Elohim.

suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya; suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya;

 

suatu negeri, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun; suatu negeri, yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga...

 

‘suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.  Sebab negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur.

 

Tetapi negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit;

 

suatu negeri yang dipelihara oleh YAHWEH, Elohimmu: mata YAHWEH, Elohimmu, tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun.”​

(Petikan​ daripada ​Ul​ 8:6-9;​11:9b-12 ​LAI)

“Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu Bait Suci itu dan mengalir menuju ke timur; sebab Bait Suci juga menghadap ke timur; dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari Bait Suci itu, sebelah selatan mezbah.

 

sehingga ke mana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ke mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan ke mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup.

Sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.

(Yesaya 56:7b)

Pusat Doa Glory Place Malaysia adalah pusat doa 24 jam yang dibina di atas sebidang tanah yang diberkati dan indah yang disediakan oleh YAHWEH di Mantin, Negeri Sembilan, Malaysia.

Suatu tempat untuk doa, puasa, doa syafaat, puji dan sembah.

Perkembangan Dalam Rancangan Elohim

Tanah​ tempat​ Pusat​ Doa​ Glory​ Place​ Malaysia dibina,​ pada​ asalnya​ dizonkan​ untuk​ pertanian tetapi, puji Elohim, kami​ memohon untuk penukaran​ penggunaan​ tanah​ dan​ kini​ mempunyai kebenaran​ penuh daripada​ pihak​ berkuasa​ untuk menggunakan​ tanah​ itu​ semata-mata​ dan​ secara khususnya ​untuk tujuan-tujuan​ institusi,​ latihan​ dan keagamaan.​

 

Sekali ​lagi, Elohim ​menunjukkan keberkenaanNya​ dengan​ menyediakan​ dana-dana yang diperlukan. ​RM 193,000 untuk premium pertukaran​ telah​ diterima​ dalam​ satu​ pemberian tunggal​ dalam​ masa​ kurang​ daripada​ dua​ minggu selepas​ kami​ memaklumkan​ kejayaan​ permohonan kami,​ puji​ Elohim.​

 

Kami memberikan segala pujian dan terima kasih kepada YAHWEH kerana sentiasa menyediakan setiap keperluan (Flp 4:19). Peruntukan ajaibnya telah membolehkan peningkatan dalam kemudahan Pusat Solat termasuk tempat perlindungan baharu dan kabin baharu. Sebidang tanah bersebelahan telah dibeli untuk kegunaan kami untuk pengembangan selanjutnya.

 

Kakitangan dan pembantu dari negara-negara juga telah menyertai kami untuk membantu mengekalkan doa 24/7, syafaat, pujian dan penyembahan, dan pengisytiharan Bible, serta menjaga tanah dan premisnya.

 

Kami​ dengan​ iringan​ doa​ mengundang​ anda untuk​ menjadi​ rakan​ kongsi​ dalam​ doa,​ dalam memberikan​ diri​ anda​ dan​ dalam​ sebarang​ perkara lain​ sebagaimana​ Elohim menuntunnya. Elohim memberkati​ anda ​selalu.

 

“Berjaga-jagalah​ senantiasa​ sambil​ berdoa, supaya​ kamu​ beroleh​ kekuatan​ untuk​ luput​ dari semua ​yang​ akan​ terjadi ​itu,​ dan ​supaya ​kamu​ tahan berdiri​ di ​hadapan ​Anak​ Manusia." ​(Lukas ​21:36)

Tempat Kudus dan Bangunan Yang Baru

Acara Yang Akan Datang

Tentang Pusat Doa Glory Place Malaysia

Janji

Pada tahun 1980 YAHWEH*[TUHAN] buat pertama kali menekan kepada Pastor Sarah Jean Lim yang Dia akan membina sebuah pusat doa di Malaysia. Bahkan Dia juga memerihalkan janjiNya iaitu sebidang tanah seluas 10 ekar dan apa yang Dia akan lakukan ke atasnya.

 

“Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah YAHWEH, Elohim*[Tuhan]mu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkanNya dan dengan takut akan Dia.

 

Sebab YAHWEH, Elohimmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu​ negeri dengan​ sungai,​ mata​ air​ dan​ danau,​ yang​ keluar​ dari lembah-lembah​ dan​ gunung-gunung;

*Dalam Bahasa Ibrani