Pertemuan Doa Korporat

Setiap Hari (kecuali Jumaat & Sabtu), 8pm-12am

 

Pertemuan Doa Malam Suntuk

Setiap Jumaat, 11pm-5am

 

Pertemuan Ibadah Glory Place

Setiap Sabtu, 2pm-6pm

 

Servis Mujizat Yeshua Menyembuhkan

Setiap Sabtu, 8pm-11pm


Pertemuan Ibadah Bahasa Inggeris Pertama

Setiap Sabtu, 11.30pm-2am


Pertemuan Ibadah Hari Ahad

Setiap Ahad, 10am-4pm

Dengan​ kedatangan​ Tuhan​ Yeshua​ tidak​ lama lagi, Elohim sedang mengoncangkan perkara-perkara​ yang dapat​ digoncangkan.​ Semoga ​umatNya dimantapkan​ sebagai​ anak-anak​ Elohim​ untuk memusnahkan​ pekerjaan-pekerjaan​ kegelapan​ dan memajukan​ KerajaanNya. Semoga​ KerajaanNya dimantapkan​ ke dalam​ umatNya​ melalui​ doa,​ doa syafaat​ dan ​menghabiskan​ banyak ​masa ​denganNya.

 

Kami​ dengan​ iringan​ doa​ mengundang​ anda untuk​ menjadi​ rakan​ kongsi​ dalam​ doa,​ dalam memberikan​ diri​ anda​ dan​ dalam​ sebarang​ perkara lain​ sebagaimana​ Elohim menuntunnya. Elohim memberkati​ anda ​selalu.

 

“Berjaga-jagalah​ senantiasa​ sambil​ berdoa, supaya​ kamu​ beroleh​ kekuatan​ untuk​ luput​ dari semua ​yang​ akan​ terjadi ​itu,​ dan ​supaya ​kamu​ tahan berdiri​ di ​hadapan ​Anak​ Manusia." ​(Lukas ​21:36)

Sila Berdoa Bersama Kami:

 

Supaya hanya kehendak sempurna Elohim dilaksanakan dalam pelayanan ini; untuk penerusan hikmatNya (Kel 35:30-35)

 

Supaya Elohim akan menggerakkan hati mereka yang Dia telah sediakan untuk beriltizamkan diri mereka kepada doa dan doa syafaat, puji dan sembah sepenuh masa (Lukas 2:37; 1 Taw 16:37-42)

 

Untuk mereka yang akan menawarkan pelayanan kepada Tuhan (Kel 36:2-4)

 

Untuk Elohim melepaskan bekalanNya yang berkelimpahan supaya pekerjaanNya dapat dibangunkan untuk kemuliaanNya (Kel 36:5-7)

Ayat-ayat firman dipetik daripada Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia LAI.

Sila Sertai Servis Kami:

Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu.  Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." (Yeh ​47:1,9,12)

 

“Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Elohim dan takhta Anak Domba itu.

 

Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.” (Why​ 22:1,2)

Persiapan

Dalam​ tempoh​ beberapa​ tahun​ itu,​ Pastor​ Sarah Jean menyahut​ panggilan​ Elohim​ untuk​ ke​ kolej​ Alkitab, kembali​ dari​ situ​ untuk​ melayani​ sebagai​ seorang pastor​ di​ Full​ Gospel​ Assembly,​ Kuala​ Lumpur​ dan kemudiannya ditukarkan untuk sementara ke Persaudaraan​ Kristian​ Evangelikal​ Nasional​ Malaysia (NECF)​sebagai ​Setiausaha ​Doanya.​

 

Semasa bersama-sama dengan NECF, dia menyaksikan​ penggenapan​ sebahagian​ daripada nubuatan​ doa​ David​ Cho​ Yonggi​ ke​ atas​ hidupnya: dia bertambah ​fokus dalam pelayanan doa, membangunkan​ pendoa-pendoa syafaat​ dan pejuang-pejuang​ doa​ serta​ menggerakkan​ gereja-gereja​ untuk​ doa,​ di​ peringkat​ nasional​ mahupun antarabangsa.

 

Rumah Doa

Pada​ September​ 1994,​ Pastor​ Sarah Jean​ ditawarkan penggunaan​ sebuah​ rumah​ di​ Kuala​ Lumpur.​ Pada awalnya,​ dia​ agak​ keberatan​ untuk​ berpindah​ dari kebiasaan​ apartmennya,​ walau​ bagaimanapun​ dia mentaati​ tuntunan​ Elohim​ apabila​ tiga​ kali​ firman Elohim​ datang​ dengan​ jelas:​ “Sebab​ rumah-Ku​ akan disebut ​rumah ​doa​ bagi​ segala ​bangsa” ​(Yes​ 56:7b).​

 

Pada bulan itu juga, dengan aturan ilahi Elohim,​ Cindy​ Jacobs​ dan​ John​ Dawson​ berada​ di Malaysia​ untuk​ Seminar​ Pendoa-Pendoa​ Syafaat Kebangsaan​ dan​ kedua-duanya​ melawat​ rumah​ itu. Cindy​ Jacobs​ mengesahkan​ bahawa​ rumah​ itu​ akan menjadi​ sebuah​ rumah​ doa​ bagi​ segala​ bangsa;​ dan John​ Dawson ​bernubuat​ bahawa​ banyak​ bangsa​ akan datang​ dan​ mencari​ kerehatan,​ perlindungan​ dan penyegaran​ dalam ​hadiratNya​ dan​ mencari​ Elohim.​

 

Maka​ Rumah​ Doa​ Malaysia pun​ ditubuhkan, bayangan​ kepada​ apa​ yang​ Elohim​ akan​ lakukan​ di Pusat​ Doa​ pada​ masa​ hadapan . ​ Tidak​ terhitung banyaknya​ orang​ yang​ diselamatkan,​ disembuhkan dan ​ dilepaskan ​secara​ mukjizat apabila​ Elohim menyatakan hadiratNya yang mengagumkan ditengah-tengah puji dan sembah​ yang cukup berkuasa.​

 

Pada tahun 1995,​ Elohim dengan tiba-tiba mengatakan​ bahawa​ sudah​ sampai​ masanya​ untuk mendapatkan​ tanah​ itu.​ Dia​ mencabar​ Pastor​ Sarah Jean untuk​ memberi​ RM​ 1,000​ sebagai​ benih​ iman,​ dan Dia secara​ berkuasa akan menyediakan wang selebihnya. ​Bermulalah​ pencarian ​untuk ​tanah ​itu.

Peruntukan

Apabila​ Tanah​ Doa​ itu​ ditemui​ di​ Mantin, Negeri​ Sembilan,​ tanah​ itu​ serupa​ seperti​ yang Elohim​ kata​ akan​ berlaku​ seperti​ dinyatakan​ di dalam ​Ulangan​ 8 ​dan ​11,​ dan​ Yehezkiel ​47:​ sebidang tanah​ berbukit-bukau​ dan​ lembah,​ dengan​ sebuah air​ terjun​ menyalurkan​ air​ ke​ dalam​ sebatang​ anak sungai​ yang​ berkelok-kelok​ menjadi​ kolam​ yang kecil​ dan​ besar​ yang​ penuh​ dengan​ ikan​ sebelum mengalir​ keluar​ daripada​ tanah​ itu.​ Lereng-lereng bukit​ di​ antara ​kedua​ belah ​anak ​sungai​ itu​ diberkati dengan​ lebih​ 200​ batang​ pokok​ durian​ dan​ banyak pokok ​buah-buahan ​yang ​lain.​

 

Benar​ seperti​ yang​ dijanjikanNya,​ sebagaimana Dia​ telah​ menyediakan​ wang​ benih​ iman​ RM​ 1,000, Elohim menyediakan RM 100,000 sebagai wang cagaran pada waktu itu juga sempena dengan lawatan ​pertama ​ke ​tanah ​itu,​ dan​ baki ​sebanyak ​RM 800,000​ dalam satu cek ​hanya beberapa  hari sebelum perjanjian jual dan beli yang perlu ditandatangani ​itu.

 

Tujuan

Seperti​ yang​ dinyatakan​ oleh​ Elohim​ melalui firman​ yang​ terserlah​ maksudnya,​ Pusat​ Doa​ Glory Place ​Malaysia​ berkhidmat ​sebagai​ sebuah ​tempat:

 

- Pertemuan ​Di​ Antara ​Elohim​ Dengan Manusia​ (Kel​ 25:22)

 

- 24 ​Jam ​Doa​ Dan​ Doa Syafaat (Yes 62:6,7)

 

- 24 ​Jam ​Puji ​Dan ​Sembah​ Dengan Kecapi Dalam​ HadiratNya

(Amos 9:11; Kisah Para Rasul 15:16-17)

 

- 24 Jam Pengisytiharan Alkitab (Yosua 1:8; Mazmur 149:6)

 

Undangan Yang Diiringi Dengan Doa

Adalah​ menjadi​ hasrat​ kami​ di​ Pusat​ Doa ​Glory Place ​Malaysia ​menjadi ​berkat​ kepada​ Tubuh​ Mesias dan​ kepada​ bangsa-bangsa.​ Sudah​ sekian​ tahun, kami telah mengalu-alukan kedatangan orang Kristian daripada​ bahasa​ dan​ kumpulan​ etnik​ yang berlainan,​ dari​ Malaysia​ dan​ dari​ seluruh​ dunia. Kami​ benar-benar​ menghargai​ penglibatan​ anda supaya bersama-sama, kita​ dapat​ berdoa ​dan menggapai ​bangsa-bangsa​ untuk​ Elohim.

suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya; suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya;

 

suatu negeri, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun; suatu negeri, yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga...

 

‘suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.  Sebab negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur.

 

Tetapi negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit;

 

suatu negeri yang dipelihara oleh YAHWEH, Elohimmu: mata YAHWEH, Elohimmu, tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun.”​

(Petikan​ daripada ​Ul​ 8:6-9;​11:9b-12 ​LAI)

“Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu Bait Suci itu dan mengalir menuju ke timur; sebab Bait Suci juga menghadap ke timur; dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari Bait Suci itu, sebelah selatan mezbah.

 

sehingga ke mana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ke mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan ke mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup.

Sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.

(Yesaya 56:7b)

Pusat Doa Glory Place Malaysia adalah pusat doa 24 jam yang dibina di atas sebidang tanah yang diberkati dan indah yang disediakan oleh YAHWEH di Mantin, Negeri Sembilan, Malaysia.

Suatu tempat untuk doa, puasa, doa syafaat, puji dan sembah.

Perkembangan Dalam Rancangan Elohim

Tanah​ tempat​ Pusat​ Doa​ Glory​ Place​ Malaysia dibina,​ pada​ asalnya​ dizonkan​ untuk​ pertanian tetapi, puji Elohim, kami​ memohon untuk penukaran​ penggunaan​ tanah​ dan​ kini​ mempunyai kebenaran​ penuh daripada​ pihak​ berkuasa​ untuk menggunakan​ tanah​ itu​ semata-mata​ dan​ secara khususnya ​untuk tujuan-tujuan​ institusi,​ latihan​ dan keagamaan.​

 

Sekali ​lagi, Elohim ​menunjukkan keberkenaanNya​ dengan​ menyediakan​ dana-dana yang diperlukan. ​RM 193,000 untuk premium pertukaran​ telah​ diterima​ dalam​ satu​ pemberian tunggal​ dalam​ masa​ kurang​ daripada​ dua​ minggu selepas​ kami​ memaklumkan​ kejayaan​ permohonan kami,​ puji​ Elohim.​

 

Kami​ juga ​berterima​ kasih ​kepada ​Elohim ​untuk kerja-kerja​ naik​ taraf​ kemudahan-kemudahan​ Pusat Doa​ termasuklah​ kabin-kabin​ baru.​ Sebidang​ tanah yang​ bersebelahan​ telah​ dibeli​ bagi​ kegunaan​ kami untuk​ perluasan ​selanjutnya.​

Tempat Kudus dan Bangunan Yang Baru

Acara Yang Akan Datang

Tentang Pusat Doa Glory Place Malaysia

Janji

Pada tahun 1980 YAHWEH*[TUHAN] buat pertama kali menekan kepada Pastor Sarah Jean Lim yang Dia akan membina sebuah pusat doa di Malaysia. Bahkan Dia juga memerihalkan janjiNya iaitu sebidang tanah seluas 10 ekar dan apa yang Dia akan lakukan ke atasnya.

 

“Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah YAHWEH, Elohim*[Tuhan]mu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkanNya dan dengan takut akan Dia.

 

Sebab YAHWEH, Elohimmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu​ negeri dengan​ sungai,​ mata​ air​ dan​ danau,​ yang​ keluar​ dari lembah-lembah​ dan​ gunung-gunung;

*Dalam Bahasa Ibrani